කොවිඩ් -19 න් පසු අප කරන්නේ කුමක්ද?

කොවිඩ් -19 තත්ත්වය යටතේ BMT තවමත් උසස් තත්ත්වයේ ඒවා ලබා දෙන ලෙස අවධාරණය කරයි සීඑන්සී යන්ත්‍රෝපකරණඅපගේ පාරිභෝගිකයින් සඳහා නිෂ්පාදන. ඉතින්, දැන් අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගැන සාකච්ඡා කරමු.

යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් අදහස් කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය (හෝ අර්ධ නිමි නිෂ්පාදන) වලින් නිෂ්පාදන සෑදීමේ සමස්ත ක්‍රියාවලියයි. යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය සඳහා අමු ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සහ ගබඩා කිරීම, නිෂ්පාදනය සඳහා සූදානම් වීම, හිස් නිෂ්පාදනය, සැකසීම සහ කොටස් වලට තාප පිරියම් කිරීම, නිෂ්පාදන එකලස් කිරීම සහ දෝෂහරණය, ​​තීන්ත ආලේප කිරීම සහ ඇසුරුම් කිරීම යනාදිය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අන්තර්ගතය ඉතා පුළුල් ය. නවීන ව්‍යවසායන් නිෂ්පාදන සංවිධානය කිරීම සහ නිෂ්පාදනය මෙහෙයවීම සඳහා පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ මූලධර්ම සහ ක්‍රම භාවිතා කරන අතර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආදානය සහ ප්‍රතිදානය සහිත නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ලෙස සලකයි.

5
24

 

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී නිෂ්පාදන වස්තුවේ හැඩය, ප්‍රමාණය, පිහිටීම සහ ස්වභාවය නිමි භාණ්ඩ හෝ අර්ධ නිමි භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තාක්‍ෂණික ක්‍රියාවලිය ලෙස හැඳින්වේ. එය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. ක්‍රියාවලිය: වාත්තු කිරීම, ව්‍යාජ කිරීම, මුද්‍රා තැබීම, වෙල්ඩින් කිරීම, යන්ත්‍රෝපකරණ, එකලස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය, යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැනි සාමාන්‍යයෙන් කොටස ගැන සඳහන් වේ යන්ත්රෝපකරණ ක්රියාවලිය එකලස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ එකතුව වන යන්ත්‍රය, ප්‍රවාහනය, ගබඩා කිරීම, බල සැපයුම, උපකරණ නඩත්තු කිරීම වැනි සහායක ක්‍රියාවලිය ලෙස හැඳින්වෙන තාක්‍ෂණ ක්‍රියාවලිය අනුක්‍රමික ක්‍රියාවලියකින් හෝ කිහිපයකින් සමන්විත වන අතර ක්‍රියාවලියකින් සමන්විත වේ වැඩ කරන පියවර ගණනාවක්.

තාක්ෂණික ක්රියාවලිය

වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය යාන්ත්‍රික සැකසුම් ක්‍රියාවලියේ මූලික ඒකකය වේ. එසේ නම් ක්‍රියා පටිපාටිය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ යන්ත්‍ර මෙවලමක (හෝ වැඩ කරන ස්ථානයක) සේවකයින් (හෝ වැඩ කරන කණ්ඩායමක්) එකම වැඩ කොටස වෙත (හෝ වැඩ කොටස් කිහිපයක්ම) කාලය) තාක්‍ෂණික ක්‍රියාවලියේ එම කොටස සම්පූර්ණ කිරීම. වැඩ කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියක ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ සැකසීමේ වස්තුව, උපකරණ සහ ක්‍රියාකරු වෙනස් නොකිරීම සහ ක්‍රියා පටිපාටියේ අන්තර්ගතය අඛණ්ඩව සම්පූර්ණ වීමයි. වැඩ කරන පියවර එකම සැකසුම් මතුපිට, එකම සැකසුම් මෙවලම සහ එකම කැපීමේ ප්‍රමාණයට යටත් වේ.

11
25

මෙවලම වැඩ ආඝාතය ලෙසද හැඳින්වෙන අතර එය සම්පුර්ණ සැකසීමේ පියවරක මතුපිට සැකසීමේ සැකසුම් මෙවලමයි.

යාන්ත්‍රික සැකසුම් ක්‍රියාවලියේ වර්‍ධනය, වැඩ කොටස් කිහිපයක් ක්‍රියාවලියන් හා ක්‍රියාවලියේ අනුක්‍රමය තීරණය කිරීම අවශ්‍ය වන අතර ක්‍රියාවලිය යන නමින් හැඳින්වෙන කෙටි ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලියේ නම සහ සැකසුම් අනුපිළිවෙල පමණක් සටහන් කරන්න.

ක්‍රියාවලිය සකස් කිරීම ක්‍රියාවලියේ සමස්ත සැලැස්ම සැකසීමයි, ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ එක් එක් මතුපිට සැකසීමේ ක්‍රම තෝරා ගැනීම, එක් එක් මතුපිට සැකසීමේ අනුක්‍රමය තීරණය කිරීම මෙන්ම සමස්තයක් වශයෙන් වැඩ ගණන ගණනයි ක්‍රියාවලිය. තාක්‍ෂණික ක්‍රම සැකසීම යම් මූලධර්මයන්ට අනුකූල විය යුතුය.

නිෂ්පාදන වර්ග සාමාන්‍යයෙන් කාණ්ඩ තුනකට බෙදා ඇත:

1. තනි කැබලි නිෂ්පාදනය: විවිධ ව්‍යුහයන්ගෙන් සහ ප්‍රමාණවලින් යුත් නිෂ්පාදන තනි තනිව නිපදවන අතර සුළු අනුපිටපත් ප්‍රමාණයකින් නිෂ්පාදනය කෙරේ.

2. කණ්ඩායම් නිෂ්පාදනය: එකම නිෂ්පාදන වසර පුරාම කාණ්ඩ වශයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙන අතර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ යම් තරමක පුනරාවර්‍තනයකින් යුක්ත වේ.

විශාල වශයෙන් නිපදවන කොටස්

විශාල වශයෙන් නිපදවන කොටස්

3 මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය: නිෂ්පාදන වල නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය ඉතා විශාල වන අතර, වැඩ කරන ස්ථාන වලින් බොහෝමයක් කොටසක යම් ක්‍රියාවලියක් සැකසීම බොහෝ විට පුනරාවර්තනය වේ.

AdobeStock_123944754.webp

පශ්චාත් වේලාව: ජූලි -13-2021